Mgr. Martin Ježek

life kouč a lektor seminářů Principy života®

sebepoznávací Semináře

INDIVIDUÁLNÍ a párové  KONZULTACE

Provedu Vás semináři, na kterých budeme zjišťovat, co všechno znamená mít svůj život ve vlastních rukách a jak si ho zařídit ke své spokojenosti.

V bezpečném prostředí se Vám pokusím pomoci překonat překážku, se kterou si zrovna nevíte rady. Tak, abyste se v životě cítili lépe.

Nezáleží na tom, co Vás trápí. Ale co s tím uděláte.

Při individuálních konzultacích se zaměříme na to, co v daný okamžik pociťujete jako své nejpalčivější téma. Může jít o Vaše vztahy, profesní situaci, momentální zdravotní stav nebo Vaše směřování v životě vůbec. Ale taky třeba jen o intenzivní pocit, který si neumíte vysvětlit.

Párové konzultace jsou určeny pro Vás a Vašeho partnera a většinou probíhají za účasti mojí ženy Báry, která je rovněž koučkou. Můžete proto získat jak mužský, tak i ženský pohled na svou nevyhovující partnerskou situaci.

Konzultace realizuji i prostřednictví Zoom, Skype, Google Meet či telefonu.

Na co se můžeme při konzultacích zaměřit?

Vztahy

Vztahy mají tu vlastnost, že se v nich mnohdy dosti obtížně udržuje rovnováha. Nerovnováha vznikne snadno a rychle. Proto jsou vztahy pro mnohé lidi velmi palčivé téma. Nejraději s klienty řeším jejich nejbližší vztahy – partnerské a rodinné. Ale rád se s Vámi ponořím i do vztahu s Vaším šéfem, kolegou, zubařem, učitelem nebo automechanikem. V zásadě do jakéhokoli vztahu, o který nechcete přijít a ve kterém potřebujete obnovit ztracenou rovnováhu.

Profesní/pracovní uplatnění
Seberealizace a životní cesta

Možná jste se svým životem spokojený či spokojená. A třeba tomu tak opravdu je. Ale, proč si právě teď čtete můj web, když Vám nic nechybí?

Zdravotní trable

V jisté fázi svého života jsem byl ponořený do čínské filozofie. Intenzivně jsem cvičil tai-ji, studoval meridiány, zdravotní trable řešil pomocí akupunktury či pekelně smradlavými bylinami.

Později jsem začal získávat čím dál více zkušeností s tím, že svůj zdravotní stav mohu ovlivnit i jinak. S tím, jak moje tělo reaguje na změnu mého chování, změnu nefunkčního postoje, na odhodlání k tomu či onomu. A stále více věřím, že svůj zdravotní stav mohu ovlivnit víc, než jsem si kdy myslel, aniž bych cokoli snědl, spolkl či vypil. Nebo do sebe nechal píchnout či říznout.

Musím však důrazně upozornit, že konzultace se mnou nenahrazují lékařskou či psychologickou péči. Jsem rád za naši vyspělou a dostupnou medicínu, která poskytuje čas navíc. Třeba bez současné stomatologie bych už byl zřejmě bez několika zubů. Moje dcera by se možná vůbec nenarodila. A můj pes už by pravděpodobně chodil jen po třech.

Semináře základního výcviku

Principy života®

 

Jediná cesta ke spokojenosti vede přes vlastní změnu.

Principy života® jsou vzdělávací systém. Jsou originální, v ČR vytvořenou praktickou a sebezkušenostní filozofií, která se v rámci tohoto systému přednáší.

Semináři Vás provedu společně se svojí ženou Bárou, která je rovněž koučkou a lektorkou.

Možná se Vám honí hlavou otázky: K čemu dnes filozofii? Jak může být filozofie praktická? Proč bych se něčím takovým měl/a zabývat?

Pro mnoho lidí může slovo filozofie znamenat něco naprosto abstraktního a pro život nepoužitelného. Možná se Vám vybaví starší pánové v omšelých oblecích, kteří sedí v křesle a u šálku s kávou rozebírají, jestli byla dřív slepice nebo vejce, jak vznikl vesmír či existuje-li bůh. Můžete mít potom vcelku oprávněnou představu, že to je něco, co ke svému životu vůbec nepotřebujete.

Když se na to ale podíváte z jiného úhlu pohledu, pak můžete zjistit, že každý člověk má svoji životní filozofii, ať si to uvědomuje nebo ne. Životní filozofií každého člověka je to, co řídí všechny jeho kroky a všechna jeho rozhodnutí.

Praktická filozofie znamená, že na seminářích nerozebíráme, zda byla dřív slepice nebo vejce. Nediskutujeme obšírně o neuchopitelných otázkách lidského bytí. Zabýváme se ryze praktickými věcmi našeho každodenního života.

Sebezkušenostní filozofie znamená, že se na seminářích nevěnujeme tomu, co a proč dělají druzí. Zabýváme se tím, co a proč děláme my sami. Proč nám život nefunguje podle toho, jak bychom si přáli.

Filozofie neboli obraz, který máme vytvořený o sobě, o vztazích, o světě kolem nás, vzniká postupně, už od našeho narození. Sami si vytváříme představy o tom, jak co funguje, co se má a co se nemá, co je třeba udělat, abychom byli šťastní. Některé tyto představy vycházejí z našich zkušeností, jiné staví na tom, co nám o světě a jeho fungování řekli ostatní – rodiče, prarodiče, kamarádi, paní učitelky, ale i (jakkoli odborné) časopisy, filmy či reklamy. Náš obraz o světě a jeho fungování tak mnohdy může být pěkný mišmaš.

Semináře Principů života® slouží k tomu, abychom si mohli tyto své představy (tedy vlastně svoji filozofii), které jsou z velké části podvědomé, nejprve uvědomit. A poté zrevidovat, zda jsme s kroky, které z těchto představ vycházejí, spokojeni nebo ne. Semináře neposkytují žádné návody na to, jak se co má „správně“ dělat. Nabízejí příležitost objevovat svoji vlastní individualitu a aktualizovat svůj systém představ, názorů a hodnot tak, aby nám vyhovoval a umožňoval žít naplněný život.

Více se o Principech života® můžete dozvědět zde: www.principyzivota.cz

Jak seminář probíhá v praxi?

Teoretická část

Jednu část semináře tvoří přednášky, které se snaží postihnout nějaký obecný princip lidského fungování. Jako příklad mohu uvést komunikaci. Aby komunikace fungovala, je třeba používat několik základních principů: jasně vyjadřovat svůj názor, vnímat, co druhý doopravdy říká a ujasňovat si, zda to dobře chápeme, otevírat konflikty, stavět hranice, nebojovat o to, kdo má pravdu atd. Principy na první pohled vypadají jasně a samozřejmě, ale ne každý je ve svém životě používá a výsledkem je, že komunikace pak nějakým způsobem nefunguje.

Praktická část

Po každé přednášce, kdy si o jednotlivých principech nejprve povíme, pak studenti ve dvojicích ve vzájemné spolupráci hledají a prověřují, zda daný princip ve svém životě používají ke své vlastní spokojenosti.

Základní rámec a cíl semináře

Nebudeme Vám říkat, co a jak má být. Jak se má co dělat „správně“, protože ve většině situací žádné obecné univerzální „správně“ neexistuje. Každý z nás se ale vždy může rozhodnout tak, aby to bylo „správně“ pro něj. To ale v sobě musí mít jasno, musí vědět, co chce, o co mu jde, kam směřuje, jaké jsou jeho skutečné hodnoty a co má pro jeho život největší cenu. Teprve pak může dělat rozhodnutí, se kterými bude spokojen.

Účelem semináře je lépe se zorientovat v sobě samých, utřídit různé zmatky, nejistoty a pochybnosti, které námi zmítají. Stát se člověkem s vyrovnanou životní filozofií, která povede k úspěšnému a spokojenému životu.

Cílem seminářů je tedy vzít svůj život do vlastních rukou a zařídit si ho ke své spokojenosti. Semináře jsou pro toho, kdo chce být pánem všech oblastí svého života – zdraví, vztahů, práce, koníčků, zkrátka všeho, co do jeho života patří. Jsou pro toho, kdo chce svůj život zlepšit a věří, že to jde.

Moje zkušenost

Vzpomínám si na svůj první seminář, jak kdyby to bylo včera. V menší místnosti nás sedělo pět, nikdy před tím jsme se nepotkali a lektorka nás vyzvala, abychom o sobě něco řekli ostatním – pokud chceme samozřejmě. A samozřejmě, že jsem chtěl. Nebo spíš musel. Varianta, že bych nic neřekl a mlčel, prostě neexistovala. Obzvlášť, když ze sebe každý něco vysoukal. Nejsem přece padavka a jsem určitě stejně dobrý jako ostatní! Byl jsem hodně, hodně nervózní. Ještě dodnes si na to vzpomenu, když na nejrůznějších seminářích či workshopech vidím, jak velké problémy většině lidí dělá říct o sobě něco kloudného, jako tehdy mě. No, myslím, že dnes už bych si dovolil i mlčet.

Absolvování seminářů základního výcviku pro mne bylo jako studovat další školu. Čtyři roky jsem se učil zabývat se sám sebou. Svými pohnutkami, emocemi, pocity, představami o vztazích, o životě vůbec. Ne že bych to před tím vůbec nedělal, ale tohle prostě byla úplně jiná úroveň, zcela jiný pohled na život. Dlouhé roky jsem měl např. úplně zakázano se hněvat, být naštvaný. A ve spoustě situací se tohoto vzorce chytám i dnes. Přitom hněv je tak konstruktivní energie, když s ním člověk umí pracovat!

Semináře pro mě vždy byly několikadenní dobrodružství s překvapivými objevy. Vyrážel jsem za hranice svých představ a cestou shazoval kila nejrůznějších závaží, kterými jsem si komplikoval život.

O mně

Je mi 45 let a jsem 12 let ženatý. Mám dvě děti, dva psy a dvě kočky.

Jsem kouč, mediátor, právník a praktický filozof.

Moje žena o mě tvrdí, že kdybych byl zvíře, tak jsem panda.

Rád tančím, bubnuju, koukám na hokej a poslouchám jazzovou muziku. 

konzultacesmartinem@gmail.com

Reference

Pavel (43)

Za Martinem jsem přišel na konzultaci se svoji přítelkyní, protože jsme byli v patové situaci, ze které jsme sami neviděli cestu jak dál.

Martin i jeho žena Barča se nám věnovali přes dvě hodiny a oceňuji jejich citlivý a vnímavý přístup a snahu o hluboké pochopení našeho problému.

I když je Martin můj dlouholetý kamarád, líbilo se mi, že ohledně naší situace byl nestranný a „nešetřil“ mě. Vyhmátl moje slabé místo, což mně v danou chvíli nebylo vůbec příjemné, ale zpětně z toho hodně těžím.

Martin se také skvěle doplňuje s Barčou, která to zase vidí ze svého ženského pohledu.

Brigita (45)

K Martinovi jsem přijela původně jen na návštěvu u čaje, popovídat si o situaci, se kterou jsme si s přítelem nevěděli rady.

O jakékoliv konzultaci jsem nechtěla ani slyšet, mimo jiné z důvodu, že Martin a jeho žena Bára jsou velmi dobří přátelé mého partnera. Cítila jsem, že bych mohla být v jakémsi oslabení nebo nevýhodě.

Musím ale říct, že moje obavy byly zbytečné. Martin byl naprosto nestranný. Trpělivě naslouchal nám oběma, velmi citlivě a většinou dost přesně naši situaci komentoval a kladl otázky, které byly pro nás hodně důležité. Byl otevřený k dialogu, přijímal i moje připomínky a dokázal na ně přínosně reagovat. Netrval na tom, že jeho pohled na naši situaci je vždy přesný, naopak hledal řešení naší složité situace spolu s námi, a já jsem měla pocit, že mu na tom i záleží, což bylo pro mě hodně důležité. Nebál se dotknout citlivých míst každého z nás, velmi si vážím toho, že byl velmi upřímný a otevřený. Díky jeho poznámkám a postřehům se mi tak podařilo podívat se na naši situaci jinýma očima a také doručit partnerovi něco, o co jsem se delší dobu marně sama snažila.

Celý a čas strávený s Martinem a jeho ženou Bárou byl pro mě velmi silný a emotivní, myslím, že v některých ohledech i užitečný a přesto se celá návštěva odehrála ve velmi přátelském duchu.

Leona (40)

Každá konzultace s Martinem znamenala nový díl do skládačky. K tomu citlivý Martinův přístup… nezbývá, než poděkovat.

Hanka (40)

Martin mi dokáže nějakým, často i vtipným způsobem doručit, když se na problém dívám tak, jako by neměl žádné řešení, když se cítím frustrovaně a přitom si to zrovna v tu chvíli vůbec neuvědomuju. Jeho „Hani, právě jsi jako by nic přešla už třetí možnost, kterou jsem navrhl, mám pocit, že řešení teď zrovna ani nehledáš…“ nebo pohřebně vtipným hlasem „No jo, Hani, máš to fakt těžký, těžký, těžký“ mě rozesmívá v duchu ještě teď a hned cítím, jak se mi do žil vrací energie a hledání řešení mi potom jde a většinou ho i najdu.

Martin má těchto klíčů k různým dveřím celkem zásobu a umí odhadnout, který kdy použít. Taky díky němu víc vnímám, že někdy je potřeba hledat i nejméně blbé řešení mezi těmi blbými, prostě hrát s kartami, které jsou zrovna k mání.

Pavel (56)

Byl jsem u Martina na konzultacích několikrát, a i nadále využívám nepravidelně jeho konzultace. A důvod je jednoduchý, prostě mi konzultace s Martinem pomáhají!! Jak se zorientovat sám v sobě, najít, co je příčinou mých potíží, v čem se právě motám. Martin ke konzultacím přistupuje profesionálně – velmi citlivě a chápavě přistupoval k mým problémům, takže mi po chvíli nedělalo problém otevřít i ty nejcitlivější a palčivé problémy, které jsem se neodvážil, no spíše styděl, otevřít jinde.

Další rozměr konzultací přidala ještě jeho žena Barča, když jsme se svou přítelkyní řešili naše problémy. Přidala svůj ženský pohled a zpětné vazby, které nám oběma (přítelkyni a mně) pomohly se na svoje problémy podívat a řešit je jinak. Dříve jsem měl strach, jít na podobné konzultace, hlavně mi bránil stud a strach co se stane, když se otevřu. Ale s Martinem se na konzultace těším a mám je moc rád, prostě udělá takové prostředí, kde se cítím bezpečně.

František (50)

 

Martina Ježka jsem oslovil s tím, že potřebuji provést rozvodem. Díky jeho nadhledu, rozvážnosti a trpělivosti jsme rozvod zrealizovali. Nebylo to jednoduché, troufám si říct ani pro něj. Musel se účastnit různých debat, bojůvek, průchodu emocí, což jistě bylo nepříjemné. Pan Ježek si uměl držet svoji linku, bez toho, aby se přikláněl na jakoukoli stranu. Za což jsem opravdu moc vděčný. Vše nakonec dopadlo tak, že rozvod proběhl bez zbytečných průtahů.

Martina Ježka mohu jen doporučit. Dalo by se toho napsat mnoho, ale… však se přesvědčte se sami. Nejlepší je jistě osobní setkání.

Markéta (51)

 

Martin byl jedním z lidí, díky nimž jsem své rozvodové období zvládla prožít jako důstojnou a smysluplnou cestu do kopce, jeden malý krok za krokem – za lepší vyhlídkou, radostnějším a autentičtějším životem.

Ceník

Individuální konzultace

Cena je za celou konzultaci, která trvá max. 90 minut

700 Kč

Párová konzultace

Párové konzultace se účastní i moje žena, která je rovněž koučkou. Konzultace trvá max. 120 minut.

1000 Kč

I. stupeň základního výcviku Principy života®

První tři semináře základního výcviku jsou třídenní. Cena je uvedena za jeden seminář. Rodinní příslušníci mohou uplatnit slevu.

4 000 Kč

více o semináři

Semináře většinou začínají v pátek ráno a končí v neděli později odpoledne. V ceně jsou zahrnuta skripta k danému semináři a základní občerstvení. Cena nezahrnuje ubytování.

II. a III. stupeň základního výcviku Principy života®

4. až 14. seminář základního výcviku je čtyřdenní. Cena je uvedena za jeden seminář. Rodinní příslušníci mohou uplatnit slevu.

5 400 Kč

více o semináři

Semináře většinou začínají ve čtvrtek ráno a končí v neděli později odpoledne. V ceně jsou zahrnuta skripta k danému semináři a základní občerstvení. Cena nezahrnuje ubytování.

       Kontakt na mě

Mgr. Martin Ježek

konzultacesmartinem@gmail.com

Martin Ježek

Nová 299, 679 23 Lomnice

IČ: 07211961